0 Comments
ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าคือของใช้จำเป็นในบ้านที่ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้ว และของใช้ไฟฟ้าแม้ว่าจะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราหลายอย่าง แต่ความเสี่ยงก็เกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าหากเราใช้ไม่เป็น หรือเกิดขึ้นผิดพลาดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น โดยเฉพาะหากเราซื้อจาก ร้าน ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งก็มีให้เห็นบ่อยเช่นกัน  ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงต้องพิจารณาให้ดี ไม่ใช่จะเลือกอย่างไรก็ได้ ดังนั้นเราจะมาดูเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากันก่อน ว่ามีหลักเกณฑ์ในการดูอย่างไรบ้าง เผื่อใครที่จะซื้อ จะได้มีแนวทางในการเลือก  เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า  1.สำรวจตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า  อันดับแรกต้องดูรอบนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนว่ามีอะไรผิดปรกติหรือไม่ เช่น รอยขีดข่วน สายไฟที่มีตำหนิ หรือมีรอบหนูกัดหรือไม่ เพราะตำหนิบางอย่างสามารถเกิดอันตรายกับเราได้หากไม่เห็นมาก่อน โดยเฉพาะในส่วนของสายไฟที่รั่ว   2.คุณภาพของเครื่องใช้ และอุปกรณ์  แม้ว่าจะเป็นของมียี่ห้อก็ตาม คุณก็ควรสำรวจดูให้ดีว่ามีอุปกรณ์แต่ละอย่างมีคุณภาพหรือไม่ อย่างเช่นตัวเครื่องใช้ดี แต่ว่าสายไฟไม่มีคุณภาพ หรือใช้สายเกรดต่ำ แบบนี้มีความเสี่ยงเช่นกันเวลาใช้งาน อาจจะสังเกตตรงตราที่แสดงมาตรฐานการผลิตด้วยก็ดี จะทำให้คุณมั่นใจขึ้น  3.ดูรายละเอียดของเครื่องใช้  คู่มือการใช้งานหรือรายละเอียดในการใช้งาน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะจะช่วยให้ผู้ใช้เกิดความปลอดภัย และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานด้วย เมื่อสำรวจตัวเครื่องใช้เสร็จ ก็ควรดูรายละเอียดของคู่มือด้วยเช่นกัน  4.ระดับแรงดันไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเราต้องมีระดับแรงดันอยู่ที่ 220 โวลต์ ความพี่ 50 เฮิร์ตหรือไม่ ก่อนที่จะซื้อเราก็ต้องดูเหมือนกัน เพราะว่าบางร้านขายสินค้าที่นำเข้ามาที่เป็นของต่างประเทศ และอาจจะใช้ในบ้านเราไม่ได้หากระดับแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากัน   5.ดูการกินไฟ  เครื่องใช้ไฟฟ้าใน ร้าน ขาย อุปกรณ์ […]